HR News Management News Sales News HRtv Management tv Katalog profesionálů Rekvalifikuj.cz Meetings

Rekvalifikační kurz Kovoobráběčské práce

Téma klasického obrábění jako rekvalifikační kurz na našem trhu chybělo. Předpokládalo se patrně, že plně postačuje vzdělání z klasických odborných učilišť v oboru obráběč a podobných. Jenže v průběhu minulých let jde na tyto obory čím dál tím méně žáků a tak tyto odbornosti chybí. Sice začal prudce stoupat zájem o obory CNC strojů, ale to je již zase jiná úroveň. A stejně bez znalosti klasického obrábění je práce na CNC obráběcích strojů prakticky nemožná...

Tento kurz tedy vyplňuje prostor chybějících znalostí klasického obrábění, které na našem trhu chybí. A to pro profese standardních obráběčů ve větších společnostech, kde se sice pracuje na CNC strojích, ale klasické obráběcí stroje tam na příležitostnou výrobu stejně jsou… A samozřejmě pro nejrůznější údržbářské profese, které se bez těchto strojů neobejdou.

Kurz kompletně připraví posluchače na problematiku veškerých obráběčských prací. A to na všech standardně dostupných strojích (soustruh, frézka, vrtačka, ohýbačky), ale i v rámci ručních obráběčských prací, které je nutno také někdy provádět.

Kurz je veden jako kvalifikační. Je tedy zakončen státní kvalifikační zkouškou - obdobou výučního listu z jednoho předmětu – Základní kovoobráběčské práce (23-021-E). Tím dává zaměstnavatelům jistotu skutečně kvalitních znalostí a vzdělání absolventů z tohoto kurzu.

Kurz naučí posluchače orientaci v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací spolu s měřením a kontrolou délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu. V další části se potom posluchači naučí ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů. A v hlavní části školení potom výrobu součástí na obráběcích strojích - hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách.

Finální praxe potom bude v rámci komplexního procvičení celé látky: nakreslit výrobek, zvolit technologický postup (druhy strojů, nástrojů, nastavení ) podle výkresové dokumentace, upnout obrobek a nástroje do příslušného stroje, nastavit řezné a další podmínky stroje a následně zhotovit součást. Nakonec zkontrolovat, změřit přesnost hotového výrobku.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu vyplývající ze závazného kvalifikačního standardu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Popis základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění
 • Popis použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění
 • Popis bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
 • Orientace se ve strojírenských normách (normalizované součásti, lícování součástí, materiály)
 • Čtení dílčích výkresů, technologických postupů, volba sledu operací
 • Skica při dodržení zásad promítání podle ISO-E nebo ISO-A (vhodný systém kótování )
 • Popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a tepelného a chemicko-tepelného zpracování součásti
 • Požadavky na kvalitu, technologické a fyzikální vlastnosti, ochrana proti korozi a požadavky na vzhled
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
 • Určení technologického postupu práce a způsob provedení technologických operací
 • Volva nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla
 • Volba a příprava materiálu podle výkresové dokumentace
 • Zhotovení výrobku (orýsování polotovaru, zhotovení součásti )
 • Kontrola a měření kvality opracování a rozměru výrobku
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Určení měřicí metody a měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku
 • Kontrola rozměrů podle výkresu při použití digitálních a mikrometrických měřidel při obrábění
 • Vyhodnocení na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy
 • Výroba součástí na obráběcích strojích
 • Volba technologického postupu (druhy strojů, nástrojů, nastavení zvolených strojů) podle dokumentace
 • Upnutí obrobku a nástroje na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách
 • Nastavení řezné podmínky na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách
 • Zhotovení součásti na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách
 • Kontrola a měření přesnosti hotového výrobku

Po úspěšném absolvování kurzu jsou absolventi schopni pracovat v profesích zaměřených na seřizování, obsluhu a práci na moderních obráběcích strojích. A mají velký předpoklad pro uplatnění ve výrobních společnostech i při práci na CNC obráběcích strojích. Kurz se totiž částečně technickými tématy obsahově překrývá s kurzem Obsluha CNC obráběcích strojů, který naše společnost nabízí již třetím rokem. Součástí kurzu jsou totiž i teoretické vědomosti z oblasti nauky o materiálu, technické dokumentace, technologie a principů technologických postupů a metrologie.

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/kovoobrabeni

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých externích pracovištích v Praze a Kladně, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů s těmito technologiemi. A dále internátně na svém školicím středisku na Zbirohu, kde probíhá výuka u jedné z významných výrobních společností pracujícím pro letecký průmysl (výroba dílů pro Airbus a další leteckou techniku) se zkušenostmi oprav a výroby CNC strojů. Zde můžeme garantovat velmi zajímavou a kvalitní praktickou část výuky s doplněním kurzu o CNC problematiku.

Zájemci o uvedený rekvalifikační kurz nejsou pouze uchazeči z úřadů práce (jak je obvyklé u rekvalifikačních kurzů), ale v mnoha případech si to účastníci hradí sami, případně to hradí společnosti, které si svůj kvalifikovaný personál na obráběcí stroje chtějí komplexně připravit.

V poslední době začínáme uvedený kurz nabízet upravený, a to jak délkou, tak i úpravou technických témat pro komerční strojírenské firmy, kteří si chtějí vyučit své pracovníky přesně podle požadavků.

Nedílnou součástí kurzu je uskutečnění kvalifikační zkoušky (dle NSK) Základní kovoobráběčské práce (23-021-E).

 

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Štítky: Rekvalifikuj
Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace