Studie: Poptávka po technických odbornících v Česku roste

Hospodářská komora České republiky zveřejnila výsledky projektu s názvem Potřeby zaměstnavatelů v oblasti rozvoje lidských zdrojů – Odborné školství a konkurenceschopnost podniků, který zpracovala pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Informovala o tom na svých webových stránkách.

Analýza současných potřeb zaměstnavatelů na českém trhu práce ukázala, že nejžádanější jsou pracovníci v technických oborech, zejména strojírenství. Na opačné straně spektra z hlediska poptávky po pracovnících je potravinářství, doprava a textilní průmysl.

Ve všech 14 krajích mají nejlepší možnost uplatnění právě absolventi v oboru strojírenství, elektrotechniky, telekomunikací a výpočetní techniky. Poptávají je velké i malé firmy. V systému rekvalifikací přitom téměř chybí rekvalifikace v některých vysoce poptávaných technických oborech.

Problémy se získáním kvalifikovaných pracovníků uvedlo 60 procent oslovených firem, opět zejména pro technické obory. Školství totiž neprodukuje dostatek odborníků v technických oborech, kompetence absolventů navíc často neodpovídají potřebám zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé preferují kompetence, jako je umění jednat s lidmi, praktické dovednosti a znalost praxe, schopnost prezentace, samostatnost nebo loajalita k zaměstnavateli. V všech oborech dále roste význam znalosti cizích jazyků a výpočetní techniky nebo též adaptabilita a flexibilita.

Dle závěrů analýzy je proto třeba více podporovat technické obory a řemesla ve školách a motivovat žáky k jejich studiu, zkvalitnit výuku technických oborů a praktickou výuku ve spolupráci s firmami. Větší důraz je třeba klást na další vzdělávání a rekvalifikace opět ve spolupráci s firmami.

-kk-

Zdroj: Komora.cz - webové stránky Hospodářské komory ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Komora.cz