Rekvalifikační kurz Správce sítí pro malé a střední organizace se zkouškou profesní kvalifikace

Ilustrační snímek

Tento jeden z nejžádanějších kurzů je pětitýdenní (200hodinový) rekvalifikační kurz, který absolventy připraví na práci správce sítě, síťových technologií a poradenství v tomto moderním technickém odvětví.

Cílem kurzu je získání teoretických a praktických vědomostí a dovedností z oblasti počítačových sítí, jejich konfigurace a zabezpečení s ohledem na použití těchto vědomostí a dovedností při návrhu a výstavbě počítačových sítí, řešení vzniklých problémů, monitorování a vedení dokumentace.

Absolvent tohoto kurzu dokáže navrhnout, implementovat a udržovat síťovou infrastrukturu sítě středně velké společnosti. Je schopen se orientovat v odborné terminologii, navrhnout struktury přepínaných sítí, směrovaných sítí a bezdrátových sítí. Analyzovat a stanovovat potřeby firmy v oblasti počítačových sítí, komunikovat s uživateli, monitorovat síťové prostředí a optimalizovat ho. Dále zabezpečit počítačové a síťové prostředí, sledovat životní cyklus komponent počítačové sítě, řešit vzniklé problémy a navrhovat řešení. Dokáže vést dokumentaci počítačové sítě a spoluvytvářet vnitropodnikové manuály.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu dovednosti pro uvedenou kvalifikaci.

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/spravce-siti_2

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svém pracovišti v Praze, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech mnohaletých lektorů s praxí v těchto technologiích. Některé praktické části školení mohou v případě zájmu probíhat na školicím středisku na Zbirohu, resp. na jeho pracovištích, kde probíhá výuka bezdrátových sítí v nezarušeném prostředí, případně je zde možno ukázat aplikování moderních síťových technologií.

Uvedený rekvalifikační kurz již nabízíme třetím rokem. Absolventi našich kurzů odcházejí s bohatými znalostmi a mají téměř vždy takové znalosti, že se mohou ucházet o jakékoliv pracovní uplatnění z této oblasti.

Součást kurzu je ukončení kurzu kvalifikační zkouškou (dle NSK) Správce sítí pro malé a střední organizace.

Kurz je možno absolvovat i v poloviční zkrácené délce 100 hodin, kde je výrazně omezen prostor pro procvičování a teoretickou výuku. Na druhou stranu pro praktiky z praxe, kteří s těmito technologiemi pracují a potřebují jen krátké zopakování a uskutečnění kvalifikační zkoušky, je to ideální možnost jak získat uvedenou kvalifikaci za krátkou dobu.

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.