Rekvalifikační kurz Specialista marketingu se zaměřením na internetový marketing

Ilustrační snímek

Jedná se o akreditovaný kurz Specialista marketingu, zakončený státní zkouškou (kvalifikační zkouška 66-021-N) doplněný o v současnosti velmi aktuální část marketingu – internetový marketing. Kurz má celkovou délku tři týdny (120 hodin) a je zakončen kvalifikační zkouškou. Tuto zkoušku lze absolvovat i samostatně bez povinné účasti na kurzu.

Cílem kurzu je naučit a prohloubit znalosti z oblasti marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit v širokém spektru firemního a osobního využití. Na kurzu účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, které pomůžou v konkurenčním boji dnešní doby. Na kurzu je kladen velký důraz na pochopení důležitosti zákazníka. Pochopení jeho potřeb a chování je základním principem marketingu. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s možnostmi analýz, které jsou nutné pro měření marketingových aktivit, vyhodnocování úspěšnosti a stanovení dalších postupů pro firemní rozvoj.

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost velmi širokého záběru pracovních pozic: na pozici marketingového manažera, account manažera v reklamních agenturách, exekutivní pozice v marketingu a reklamě, případně juniorských pozicích v těchto oblastech. A to jak na straně společností potřebujících samostatně rozvíjet marketingové nástroje, tak i na straně agenturní – marketingových agentur zajišťující uvedené služby pro obchodní společnosti, státní správu i širokou veřejnost.

Vzhledem k obsahu témat kurzu bude absolvent po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu zvládat základy managementu a marketingu. Bude připraven na tvorbu a vedení týmu. Bude znát zásady úspěšné komunikace, asertivních technik a prezentace, včetně řešení konfliktů a krizových situací.

Podrobná osnova kurzu

 • Orientace v základních principech marketingu
 • Orientace v marketingovém mixu
 • Využití znalostí o marketingovém prostředí
 • Provádění marketingových analýz
 • Orientace v marketingových strategiích
 • Příprava podkladů pro marketingový výzkum
 • Zpracování a prezentace marketingového dotazníku
 • Internetový marketing jako současný základní marketingový standard
 • Nástroje internetového marketingu
 • Sociální sítě v marketingu
 • Webmarketing

V rámci části týkající se internetového marketingu je obsahem teoretické a praktické znázornění vybraných částí internetového marketingu, pro co nejlepší pochopení a názorné zobrazení toho, co funguje a jak funguje. Řeč bude zejména o SEO neboli optimalizaci webových stránek pro vyhledávače a SEM který se zabývá, jak nejlépe využít reklamu ve vyhledávačích. V našem komplexním shrnutí internetového marketingu se dále dozvíte důležitost klíčových slov a zpětných odkazů, jak správně využívat sociální sítě, reklamu PPC a podobně. Samozřejmostí je zodpovězení otázek a všeho, co účastníka kurzu zajímá. Po absolvování kurzu se uživatel může směle pustit do správy internetového marketingu internetových stránek a projektů.

_____________

Metodika celé výuky je založena na výše uvedené osnově, která je pro potřeby lektorů podrobně rozpracována dle jednotlivých kapitol. Všichni lektoři tento kurz vyučují dle této metodiky a je pro ně závazná. V rámci metodiky jsou ke každému bloku vypracovány zkušební příklady, které jsou na konci každého bloku samostatně probírány. Ke každému učebnímu bloku dostává posluchač podkladové materiály k probírané látce vycházející z metodiky výuky.

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/marketing

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých učebnách v Praze, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů s těmito technikami.

Uvedený rekvalifikační kurz již nabízíme pátým rokem. Našimi absolventy nejsou pouze uchazeči z úřadů práce, ale pracovníci marketingových oddělení firem a soukromé osoby, které se uvedenou problematikou profesně zabývají.

V poslední době uvedený kurz začínáme nabízet jako neakreditovaný ve zkrácené délce a rozdělený na základní kurz Marketingu a samostatný kurz Internetového marketingu – to je výhodné pro komerční organizace, které nechtějí své pracovníky tak dlouho postrádat a současně nepotřebují probírat veškeré základy a témata, které se domnívají že nevyužijí…

Jako součást kurzu je možno nabídnout uskutečnění kvalifikační zkoušky (dle NSK) Specialista marketingu.

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.