Rekvalifikační kurz Specialista marketingu se zaměřením na internetový marketing

Vytisknout

Jedná se o akreditovaný kurz Specialista marketingu, zakončený státní zkouškou (kvalifikační zkouška 66-021-N) doplněný o v současnosti velmi aktuální část marketingu – internetový marketing. Kurz má celkovou délku tři týdny (120 hodin) a je zakončen kvalifikační zkouškou. Tuto zkoušku lze absolvovat i samostatně bez povinné účasti na kurzu.

Cílem kurzu je naučit a prohloubit znalosti z oblasti marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit v širokém spektru firemního a osobního využití. Na kurzu účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, které pomůžou v konkurenčním boji dnešní doby. Na kurzu je kladen velký důraz na pochopení důležitosti zákazníka. Pochopení jeho potřeb a chování je základním principem marketingu. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s možnostmi analýz, které jsou nutné pro měření marketingových aktivit, vyhodnocování úspěšnosti a stanovení dalších postupů pro firemní rozvoj.

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost velmi širokého záběru pracovních pozic: na pozici marketingového manažera, account manažera v reklamních agenturách, exekutivní pozice v marketingu a reklamě, případně juniorských pozicích v těchto oblastech. A to jak na straně společností potřebujících samostatně rozvíjet marketingové nástroje, tak i na straně agenturní – marketingových agentur zajišťující uvedené služby pro obchodní společnosti, státní správu i širokou veřejnost.

Vzhledem k obsahu témat kurzu bude absolvent po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu zvládat základy managementu a marketingu. Bude připraven na tvorbu a vedení týmu. Bude znát zásady úspěšné komunikace, asertivních technik a prezentace, včetně řešení konfliktů a krizových situací.

Podrobná osnova kurzu

 • Orientace v základních principech marketingu
 • Orientace v marketingovém mixu
 • Využití znalostí o marketingovém prostředí
 • Provádění marketingových analýz
 • Orientace v marketingových strategiích
 • Příprava podkladů pro marketingový výzkum
 • Zpracování a prezentace marketingového dotazníku
 • Internetový marketing jako současný základní marketingový standard
 • Nástroje internetového marketingu
 • Sociální sítě v marketingu
 • Webmarketing

V rámci části týkající se internetového marketingu je obsahem teoretické a praktické znázornění vybraných částí internetového marketingu, pro co nejlepší pochopení a názorné zobrazení toho, co funguje a jak funguje. Řeč bude zejména o SEO neboli optimalizaci webových stránek pro vyhledávače a SEM který se zabývá, jak nejlépe využít reklamu ve vyhledávačích. V našem komplexním shrnutí internetového marketingu se dále dozvíte důležitost klíčových slov a zpětných odkazů, jak správně využívat sociální sítě, reklamu PPC a podobně. Samozřejmostí je zodpovězení otázek a všeho, co účastníka kurzu zajímá. Po absolvování kurzu se uživatel může směle pustit do správy internetového marketingu internetových stránek a projektů.

_____________

Metodika celé výuky je založena na výše uvedené osnově, která je pro potřeby lektorů podrobně rozpracována dle jednotlivých kapitol. Všichni lektoři tento kurz vyučují dle této metodiky a je pro ně závazná. V rámci metodiky jsou ke každému bloku vypracovány zkušební příklady, které jsou na konci každého bloku samostatně probírány. Ke každému učebnímu bloku dostává posluchač podkladové materiály k probírané látce vycházející z metodiky výuky.

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/marketing

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých učebnách v Praze, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů s těmito technikami.

Uvedený rekvalifikační kurz již nabízíme pátým rokem. Našimi absolventy nejsou pouze uchazeči z úřadů práce, ale pracovníci marketingových oddělení firem a soukromé osoby, které se uvedenou problematikou profesně zabývají.

V poslední době uvedený kurz začínáme nabízet jako neakreditovaný ve zkrácené délce a rozdělený na základní kurz Marketingu a samostatný kurz Internetového marketingu – to je výhodné pro komerční organizace, které nechtějí své pracovníky tak dlouho postrádat a současně nepotřebují probírat veškeré základy a témata, které se domnívají že nevyužijí…

Jako součást kurzu je možno nabídnout uskutečnění kvalifikační zkoušky (dle NSK) Specialista marketingu.

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Štítky: Rekvalifikuj
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace