Rekvalifikační kurz Programátor internetových aplikací

Ilustrační snímek

Spolu s rekvalifikačním kurzem Tvorba www stránek je tento patnáctidenní (120hodinový) rekvalifikační kurz druhým odborným kurzem, který absolventy připravuje na tvorbu internetových prezentací.

Na tomto kurzu se po obsahové stránce vyučují témata, která jsou v současnosti základním trendem vytváření internetových prezentací, jako jsou JavaScript, PHP a práce s databázemi jako zdroji dat pro uvedené aplikační části webu. Samozřejmostí kurzu je krátká část na téma standardního HTML a CSS stylů, což je sice součást nižšího již zmiňovaného kurzu Tvorba www stránek, ale potřebná jako základ práce s webem.

Zajímavým doplněním kurzu je velmi žádaná a potřebná část řízení internetových projektů, kde si účastníci uvědomí, že nestačí pouze precizně umět programovat, ale že bez základního povědomí a přípravě webového projektu, kvalitní analýze a přehledné komunikaci se zadavatelem, včetně verzování práce nelze efektivně web vyrobit.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu vyplývající ze závazného kvalifikačního standardu:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Shrnutí znalostí HTML, CSS – HTML a XHTML, úvod do HTML5, CSS
    ( předpokládané znalosti pro navazující témata JavaScript, PHP )
  • JAVASCRIPT - základy
  • JavaScript - moderní techniky programování
  • Základy jazyka PHP
  • Podrobný popis a techniky programování v PHP
  • Vývoj aplikací pro Android - základy
  • Konfigurace a výkonnost mySQL
  • Databáze MYSQL – praktická cvičení
  • Metodika řízení vývoje a návrhu webových aplikací

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/programator-internetovych-aplikaci

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na našich učebnách v Praze, kde kurzy vyučují naši dlouholetí lektoři s praktickými zkušenostmi s těmito technologiemi a zkušenostmi ze školství. A dále internátně na svém školicím středisku na Zbirohu, kde probíhá intenzivní výuka v nestandardním prostředí přírody, mimo městský ruch. Na tomto vzdělávacím středisku garantujeme velmi kvalitní lektory s praktickými zkušenostmi s programováním pro komerční subjekty a s jejich procesními přístupy k programátorským projektům.

Uvedený rekvalifikační kurz již nabízíme pátým rokem. Naši absolventi jsou zájemci z řad firem, mladí lidé doplňující si u nás vědomosti po škole, i uchazeči z úřadů práce. V poslední době převažují zájemci z řad soukromých společností, se specifickými požadavky, které si své programátory a kvalifikované zaměstnance na tyto technologie takto komplexně připravují.

V současnosti začínáme nabízet uvedený kurz v dalších verzích jako upravený co se týká témat i délky, případně dlouhodobý konzultační s praxí, abychom zajistili specifické požadavky desítek klientů, kteří chtějí mít ve svém týmu pracovníky přesně podle svých požadavků a nemají je čas sami učit a doplňovat jim znalosti.

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.