DMC HR Akademie - akreditovaný rekvalifikační program na profesi Personalista

Kvalitní personalisté a fungující HR oddělení jsou v době, kdy se pracovní trh v České republice potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, více než kdy dříve klíčovými pro úspěšné podnikání firem. Správný výběr, adaptace, motivace, rozvoj a hodnocení zaměstnanců jsou často pomyslným jazýčkem vah mezi úspěšným a neúspěšným zaměstnavatelem – alespoň co se týká kvality a výkonu zaměstnanců.

HR pracuje s nejdůležitějšími, ale zároveň také nejméně „standardizovatelnými“ zdroji firem. Personalisté proto musejí řešit mnoho individuálních situací, kde je vždy více možností a záleží na vztazích, kontextu a kultuře. Kromě výborných teoretických znalostí tedy dobrý personalista potřebuje zejména praxi pro to, aby je byl schopen správně aplikovat. Personalistika a řízení lidských zdrojů vyžadují různorodé znalosti z oblasti řízení, práva, komunikace, financí, psychologie a dnes i marketingu. Potřebných vědomostí z těchto oborů lze nabýt částečně studiem a částečně dlouholetou praxí či vzdělávacími kurzy. Ty však často nejsou šity na míru personalistům.

Během let působení u klientů na různých projektech v HR jsme si ověřili, že zájem o vzdělávání je mezi personalisty obrovský. Málokterý kurz jim ovšem doopravdy poskytne potřebné teoretické a hlavně praktické znalosti,“ říká Markéta Šimáková, partnerka společnosti DMC management consulting, a dodává: „Proto jsme před pěti lety společně s nejlepšími HR odborníky vytvořili na míru personalistům tzv. HR Akademii.HR Akademie byla okamžitě akreditována MŠMT jako rekvalifikační program na profesi Personalista.

Celý program se skládá z 9 modulů, které na sebe logicky navazují a kromě lektorů a konzultantů, kteří u klientů pracují na různorodých HR projektech, se na kurzech HR Akademie vždy podílí také odborník z praxe. Účastníci tak mají unikátní možnost své stávající i nové znalosti aplikovat přímo prostřednictvím praktického nácviku či diskuze. Kurzy poskytují prostor pro řešení konkrétních problémů, které si účastníci přinášejí ze své praxe. Účastníci se potkávají téměř celý rok a navazují nové kontakty s personalisty z jiných firem, které si pak i nadále udrží.

Účastníci HR akademie DMC hodnotí její obsah a formu velmi pozitivně

Absolventky HR akademie 2015 s garantem Jiřinou Ledvinovou

- Jsem moc ráda, že jsem se mohla naučit to, co potřebuji ve své práci. Poznala jsem nové lidi, lektory i účastníky. Dozvěděla jsem se o problémech, které ve svých firmách řeší.

- S HR akademií jsem byla velmi spokojena. Prohloubila jsem si své znalosti a získala nové zkušenosti a poznatky. Zároveň jsem navázala nové vztahy s ostatními účastníky, byli jsme dobrá skupina. Uspokojením pro mne bylo, že mnoho metod a procesů máme v naší firmě již nastaveno.

- Celkově jsem byla s kurzem spokojena a odnáším si mnoho informací, které budu jistě aplikovat ve své praxi HR manažera.

- HR dokáže rozšířit obzor i nad oblastmi, do kterých vůbec nemáme možnost nahlédnout. Je to super určitě jako úvod pro nováčka v HR i pro ty, kteří to znají, ale jsou slepí.

- Bylo dobré projít v celistvosti HR procesy a jejich propojení navzájem.

- Na HR akademii jsem se pokaždé těšila, témata byla vždycky zajímavá, hlavně praktické nácviky některých situací a příběhy z praxe. Určitě bych doporučila všem lidem pracujícím v HR oblasti.

- Akademie je výborný nástroj na ucelení všech HR procesů.

- HR akademie mě mile překvapila. Bylo to hlavně přístupem lektorů. Musím říct, že vše co jsem zde absolvoval, využiji ve své práci. Mnoho věcí jsem se naučil a mnoho připomněl.

O kvalitách akademie se ve čtyřech minulých ročnících přesvědčilo 25 účastníků ze 14 firem. „V únoru 2016 otevíráme jubilejní pátý ročník HR Akademie. Kromě společností, které již využívají naši akademii jako standardní vzdělávací nástroj pro nové personalisty, přivítáme opět i nové klienty. Letošní účastníci se mohou těšit na rozšířené sekce o moderních trendech řízení v HR a talent managementu. Lze samozřejmě absolvovat i pouze jednotlivé moduly, “ doplňuje Jiřina Ledvinová, konzultantka DMC a odborný garant HR akademie.

Co tedy DMC HR akademie nabízí?

  1. Modul HR Passport popisuje jednotlivé oblasti HR a jejich vzájemné návaznosti. Objasňuje role HR ve společnosti a role ostatních vedoucích zaměstnanců v jednotlivých HR procesech. Zároveň seznamuje účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti řízení HR.

  2. Modul Pracovní pozice je zaměřen na různé druhy organizační struktury společnosti, význam organizačního řádu, představuje různé způsoby tvorby popisů pracovních pozic a s tím související kompetenční model.

  3. Efektivní nábor zaměstnanců je v současné době u mnoha společností velice aktuálním tématem. Které možnosti personálního marketingu ještě nevyužíváte? Dokážete z uchazečů správně vybrat?

  4. Modul Interview skills je zaměřen na výběr zaměstnanců. Každý účastník si vyzkouší přípravu a realizaci přijímacího pohovoru.

  5. V modulu Hodnocení zaměstnanců se zabýváme různými systémy hodnocení zaměstnanců a využití výstupů z těchto hodnocení. Součástí je také praktický nácvik hodnotícího pohovoru. Na modul Hodnocení navazují další moduly – vzdělávání, motivace, odměňování.

  6. Jedním z využití výstupu z formálního hodnocení je také rozvojový plán zaměstnance. V modulu Vzdělávání zaměstnanců probíráme nejen oblasti školení, tvorbu plánu školení a realizace školení, ale také metody vzdělávání včetně netradičních.

  7. Správná motivace zaměstnanců je podmínkou úspěchu každé společnosti. Modul Motivace seznámí účastníky s teoriemi motivace a s různými přístupy a praktickým využitím.

  8. Náklady na zaměstnance tvoří v každé společnosti jeden ze dvou nejvyšších nákladů. Mnoho firem však nemá přesné informace, jakou a za co zaměstnancům vyplácí mzdu. V modulu Odměňování se účastníci naučí provést základní analýzu mezd a seznámí se s různými přístupy k odměňování.

  9. Opomíjená oblast BOZP je v současné době stále více chápána jako součást firemní kultury. Detailní náhled do problematiky objasní účastníkům její důležitost. ISO certifikace se stala nedílnou součástí fungování většiny společností. HR oddělení však někdy neví, co se za jednotlivými kapitolami normy skrývá. Pracovní právo je jedním ze základních stavebních kamenů denní práce HR oddělení. Obsahem jednotlivých přednášek je překlad zákonných ustanovení do češtiny a praktické příklady.

Více informací o HR akademii podá Iva Krištoufková, ikristoufkova@dmc-cz.com, tel. +420 602 351 512, http://www.dmc-cz.com/hr-akademie