Rekvalifikační kurz Kovoobráběčské práce

Ilustrační snímek

Téma klasického obrábění jako rekvalifikační kurz na našem trhu chybělo. Předpokládalo se patrně, že plně postačuje vzdělání z klasických odborných učilišť v oboru obráběč a podobných. Jenže v průběhu minulých let jde na tyto obory čím dál tím méně žáků a tak tyto odbornosti chybí. Sice začal prudce stoupat zájem o obory CNC strojů, ale to je již zase jiná úroveň. A stejně bez znalosti klasického obrábění je práce na CNC obráběcích strojů prakticky nemožná...

Tento kurz tedy vyplňuje prostor chybějících znalostí klasického obrábění, které na našem trhu chybí. A to pro profese standardních obráběčů ve větších společnostech, kde se sice pracuje na CNC strojích, ale klasické obráběcí stroje tam na příležitostnou výrobu stejně jsou… A samozřejmě pro nejrůznější údržbářské profese, které se bez těchto strojů neobejdou.

Kurz kompletně připraví posluchače na problematiku veškerých obráběčských prací. A to na všech standardně dostupných strojích (soustruh, frézka, vrtačka, ohýbačky), ale i v rámci ručních obráběčských prací, které je nutno také někdy provádět.

Kurz je veden jako kvalifikační. Je tedy zakončen státní kvalifikační zkouškou - obdobou výučního listu z jednoho předmětu – Základní kovoobráběčské práce (23-021-E). Tím dává zaměstnavatelům jistotu skutečně kvalitních znalostí a vzdělání absolventů z tohoto kurzu.

Kurz naučí posluchače orientaci v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací spolu s měřením a kontrolou délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu. V další části se potom posluchači naučí ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů. A v hlavní části školení potom výrobu součástí na obráběcích strojích - hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách.

Finální praxe potom bude v rámci komplexního procvičení celé látky: nakreslit výrobek, zvolit technologický postup (druhy strojů, nástrojů, nastavení ) podle výkresové dokumentace, upnout obrobek a nástroje do příslušného stroje, nastavit řezné a další podmínky stroje a následně zhotovit součást. Nakonec zkontrolovat, změřit přesnost hotového výrobku.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu vyplývající ze závazného kvalifikačního standardu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Popis základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění
 • Popis použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění
 • Popis bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
 • Orientace se ve strojírenských normách (normalizované součásti, lícování součástí, materiály)
 • Čtení dílčích výkresů, technologických postupů, volba sledu operací
 • Skica při dodržení zásad promítání podle ISO-E nebo ISO-A (vhodný systém kótování )
 • Popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a tepelného a chemicko-tepelného zpracování součásti
 • Požadavky na kvalitu, technologické a fyzikální vlastnosti, ochrana proti korozi a požadavky na vzhled
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
 • Určení technologického postupu práce a způsob provedení technologických operací
 • Volva nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla
 • Volba a příprava materiálu podle výkresové dokumentace
 • Zhotovení výrobku (orýsování polotovaru, zhotovení součásti )
 • Kontrola a měření kvality opracování a rozměru výrobku
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Určení měřicí metody a měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku
 • Kontrola rozměrů podle výkresu při použití digitálních a mikrometrických měřidel při obrábění
 • Vyhodnocení na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy
 • Výroba součástí na obráběcích strojích
 • Volba technologického postupu (druhy strojů, nástrojů, nastavení zvolených strojů) podle dokumentace
 • Upnutí obrobku a nástroje na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách
 • Nastavení řezné podmínky na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách
 • Zhotovení součásti na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách
 • Kontrola a měření přesnosti hotového výrobku

Po úspěšném absolvování kurzu jsou absolventi schopni pracovat v profesích zaměřených na seřizování, obsluhu a práci na moderních obráběcích strojích. A mají velký předpoklad pro uplatnění ve výrobních společnostech i při práci na CNC obráběcích strojích. Kurz se totiž částečně technickými tématy obsahově překrývá s kurzem Obsluha CNC obráběcích strojů, který naše společnost nabízí již třetím rokem. Součástí kurzu jsou totiž i teoretické vědomosti z oblasti nauky o materiálu, technické dokumentace, technologie a principů technologických postupů a metrologie.

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/kovoobrabeni

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých externích pracovištích v Praze a Kladně, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů s těmito technologiemi. A dále internátně na svém školicím středisku na Zbirohu, kde probíhá výuka u jedné z významných výrobních společností pracujícím pro letecký průmysl (výroba dílů pro Airbus a další leteckou techniku) se zkušenostmi oprav a výroby CNC strojů. Zde můžeme garantovat velmi zajímavou a kvalitní praktickou část výuky s doplněním kurzu o CNC problematiku.

Zájemci o uvedený rekvalifikační kurz nejsou pouze uchazeči z úřadů práce (jak je obvyklé u rekvalifikačních kurzů), ale v mnoha případech si to účastníci hradí sami, případně to hradí společnosti, které si svůj kvalifikovaný personál na obráběcí stroje chtějí komplexně připravit.

V poslední době začínáme uvedený kurz nabízet upravený, a to jak délkou, tak i úpravou technických témat pro komerční strojírenské firmy, kteří si chtějí vyučit své pracovníky přesně podle požadavků.

Nedílnou součástí kurzu je uskutečnění kvalifikační zkoušky (dle NSK) Základní kovoobráběčské práce (23-021-E).

 

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.