Rekvalifikační kurz Manažer - pracovník obchodu a služeb

Ilustrační snímek

Tento kurz vyplňuje prostor chybějících znalostí klasického obchodu, obchodního jednání a vedení malých projektů a obchodních úseků.

Je to vlastně vyšší stupeň administrativně-obchodních kurzů typu Obchodní zástupce - Prodavač – Asistentka – Administrativní pracovník směřující k vyššímu stupni těchto profesí – blížící se tématy kurzu Projektového manažera

Kurz s oblibou absolvují zájemci, kteří vědomostně nemají na absolvování relativně těžkého a odborného kurzu Projektového manažera, ale přesto se chtějí naučit řízení. A to řízení malých prodejních úseků, vedení malých projektů a produktoví manažeři.

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro manažerskou činnost na pozici samostatného pracovníka obchodu a služeb. Zná problematiku řízení činností, obchodní taktiky, zvládá základy profesionální komunikace, zná základy marketingu, včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Je připraven na vedení samostatných obchodních jednání a prodeje. Zná zásady prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Dovede pro práci využít počítačové programy MS Excel, MS Word a MS PowerPoint.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu - kurz je rozdělen do výukových modulů dle následujících osnov:

 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Asertivita a krizová komunikace
 • Timemanagement a vedení lidí
 • Vedení projektů – projektový management
 • Vedení obchodního jednání a obchodní dovednosti
 • Obchodní dovednosti:
 • Základní internetová gramotnost
 • Základy marketingu a internetový marketing
 • Internetový marketing
 • MS Office  – dokumentace a výkaznictví
 • BOZP

Po úspěšném absolvování kurzu jsou absolventi schopni pracovat v profesích zaměřených na obchod, marketing, služby a veškeré kancelářsko-obchodní profese.

Kurz často absolvují plošně zaměstnanci obchodních řetězců – prodavači, jako zvýšení kvalifikaci pro obchod a pro vedení malých obchodních provozů. Dřív se také z tohoto důvodu uvedený kurz nazýval Pracovník obchodu a služeb – vedoucí obchodního úseku.

Podrobnou osnovu naleznete na: http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/manazer-prodeje

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých učebnách v Praze, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů. A dále internátně na svém školicím středisku na Zbirohu.

Zájemci o uvedený rekvalifikační kurz nejsou pouze uchazeči z úřadů práce (jak je obvyklé u rekvalifikačních kurzů), ale v mnoha případech uvedený kurz objednávají společnosti jako všeobecné proškolení standardních manažersko-kancelářských vědomostí.

 

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.