Rekvalifikační kurz Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů

Tento třítýdenní kurz je prvním akreditovaným kurzem s tematikou 3D tisku v ČR. Kurz byl připraven se specialisty na 3D tisk a metodicky navržen tak, aby obsáhl veškeré základní dovednosti a kompetence této nové technologie.

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně. A to od návrhu prostřednictvím 3D skeneru a následného upravení ve specializovaných 3D modelovacích programech, přes volbu vhodného materiálu a technologii tisku, až po vlastní 3D tisk a dokončovací úpravy.
Součástí kurzu je vytvoření vlastního 3D modelu včetně naskenování a předtiskové přípravy.

Technologie 3D tisku není určena pouze pro profesionální 3D studia, ale je určena pro širokou veřejnost a v podstatě jakékoliv odvětví... Konkrétně například pro modely ve strojírenství a stavebnictví (architektura), a samozřejmě pro oblast reklamy. Další specifickou skupinou jsou šperkaři pro tisk šperků, resp. bižuterie a dále takové specifické oblasti jako je lékařství a stomatologie. Dokonce existují speciální 3D tiskárny pro tisk cukrářských ozdob. A samozřejmě a především pro širokou veřejnost - pro tisk nejrůznějších doplňků a pomůcek do domácnosti, pro kutily a hlavně pro modeláře.

Získané znalosti a dovednosti absolventů kurzu

 • Princip 3D technologie
 • Příprava podkladů pro 3D tisk včetně práce s 3D skenery
 • Úprava podkladů pro 3D tisk (včetně volby a výuky vhodného 3D software)
 • Popis a princip 3D tiskáren a jejich rozdělení
 • Nauka o materiálech, technologie
 • Vlastní tisk na 3D tiskárně včetně dokončovacích prací
 • Finální úprava hotového výrobku

Konkrétní témata rekvalifikačního kurzu

 • možnost účasti na konfiguraci a skládání tiskárny
 • kalibrace tiskárny a ukázky změn a řešení problémů, předtisková příprava
 • získání 3D modelů na internetu - knihovny a jejich základní úprava
 • práce s programy a konventory pro přípravu tiskového souboru
 • vlastní tisk na tiskárně a jeho úpravy
 • tiskové materiály a jejich užití, potisková úprava
 • praxe tisku v různých podmínkách a s různými materiály
 • práce s 3D modelovacím SW – BLENDER
 • práce s 3D skenerem a jeho nastavení a úprava výsledků
 • několikadenní praxe v oblasti 3D přípravy a vlastního tisku včetně dokončovacích činností

V poslední době uvedený kurz začínáme nabízet jako neakreditovaný zkrácený dvoudenní kurz, kde se účastníci naučí kompletní minimum práce s tiskárnou: Vytvoření tiskového souboru, základní příprava tiskárny a vlastní tisk.

A jako novinku nabízíme prodloužený čtyřtýdenní kurz, v jehož ceně je základní 3D tiskárna, což je jedinečná nabídka na našem trhu – aby účastník v rámci školení získal i vlastní tiskárnu. 

Více o kurzu

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/tisk-3D-2

Více o 3D tisku a tomto kurzu si můžete přečíst také v rozhovoru s Markem Laurenčíkem, ředitelem vzdělávací společnosti JUBELA.

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých učebnách v Praze a Zbirohu, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech specialistů s těmito technikami.

Pro zájemce o uvedenou technologii a tento kurz Vám můžeme nabídnout nejbližší termín již od 22.3.2016.

 

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.