Rekvalifikační kurz Operátor Call centra

Ilustrační snímek

Tento kurz vyplňuje prostor pro pracovníky Call center, zaměstnance ve společnostech na pozici telefonistů a telemarketingových pracovníků a samozřejmě i pracovníky administrativy, kteří se setkávají s telefonickou komunikací s klienty, zákazníky i dodavateli.

Je to vlastně určitým způsobem doplnění administrativních kompetencí se zaměřením na telefonní služby.

Kurz s oblibou absolvují zájemci, kteří chtějí pracovat v Call centrech, a to včetně vedoucích pracovníků, kteří chtějí mít představu o celé problematice uvedené specializace.

Posluchač po ukončení rekvalifikačního kurzu umí komunikační dovednosti na profesionální úrovni, které mu dají doplňkové kurzy komunikačních a asertivních dovedností. Dále bude umět a prakticky užívat standardní pravidla písemné a elektronické komunikace, které jsou nutné pro doplňkové činnosti Call operátora. A samozřejmě bude umět veškeré znalosti týkající komunikace po telefonu.

Pro úspěšné telefonování bude znát zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Dále se bude v rámci svých předpokládaných pracovních zařazení umět orientovat v problematice hospodaření s časem a zvládání stresu. A samozřejmě dovede ve své činnosti využít osobní počítač, který je v současné době základem všeho. Specielně využívat mailovou komunikaci jako doplněk telefonního rozhovoru, dále práci s textem pro poslání jednoduché nabídky a samozřejmě základní práci s tabulkami – MS Excel pro předávání exportů a výkazů činností…

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu

Kkurz je rozdělen do výukových modulů dle následujících osnov:

 • Umění komunikovat

 • Asertivní a krizová komunikace

 • Komunikace po telefonu

 • Pravidla písemné a emailové komunikace

 • Obchodní dovednosti

 • Time management

 • Zvládání stresu

 • Prezentační dovednosti

 • Základy společenského chování

 • Počítač v kanceláři

 • BOZP

Po úspěšném absolvování kurzu jsou absolventi schopni pracovat v profesích zaměřených na obchod, marketing, služby a veškeré služby kde se využívá telefonická komunikace

Kurz často absolvují plošně zaměstnanci velkých call center, jako zvýšení kvalifikace pro uvedenou činnost.

Podrobnou osnovu naleznete na: http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/operator-call-centra

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých učebnách v Praze, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů. A dále internátně na svém školicím středisku na Zbirohu.

Zájemci o uvedený rekvalifikační kurz nejsou pouze uchazeči z úřadů práce (jak je obvyklé u rekvalifikačních kurzů), ale v mnoha případech uvedený kurz objednávají společnosti jako všeobecné proškolení uvedených vědomostí.

 

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.