Strojírenské rekvalifikační kurzy

Ilustrační snímek

Na základě mnohaleté zkušenosti s výukou strojního obrábění, práce a programování CNC strojů a standardizace postupů a metod ve strojírenské výrobě Vám školicí a poradenská společnost Jubela s.r.o. nabízí následující vzdělávací kurzy.

Uvedené kurzy školíme dlouhodobě jako rekvalifikační kurzy pro klienty strojírenských firem i pro úřady práce. Současně uvedené kurzy školíme tematicky i časově upravené jako zakázkové dle požadavků zákazníků.

A. Akreditované vzdělávací kurzy v plné délce dle akreditace – dle vypsaných termínů:

- Základní kovoobráběčské práce - profesní kvalifikace 150 hodin / 4 týdny

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

 • Orientace v technických podkladech, technická dokumentace, metrologie

 • Technologické postupy, nauka o materiálech, požadavky na kvalitu a standardizaci

 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti

 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů ručním a elektrickým nářadím

 • Výroba součástí na obráběcích strojích

 • Dokončovací operace

- Obsluha CNC obráběcích strojů - profesní kvalifikace 208 hodin / 5 týdnů

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích

 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

 • Technologické postupy, nauka o materiálech, požadavky na kvalitu a standardizaci

 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů

 • Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů

 • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

 • Modifikace programů pro CNC stroje

- Programování CNC strojů - akreditovaný kurz 204 hodin / 5 týdnů

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích

 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

 • Technologické postupy, nauka o materiálech, požadavky na kvalitu a standardizaci

 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů

 • Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů

 • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

 • Programování CNC strojů a modifikace programů - úvod a teorie

 • Praktické programování s procvičováním - soustruh

 • Praktické programování s procvičováním - frézka

- Vedoucí provozu - mistr – pro zpracovatelský průmysl 120 hodin / 3 týdny

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, principy štíhlé výroby

 • Základy technické dokumentace - porozumění technickým výkresům

 • Principy práce s technikou - ručního nářadí

 • Základní výrobní a technologické postupy

 • Základní technické komunikační prostředky

 • Základy vedení týmu a práce s podřízenými, základy komunikace a řešení krizových situací

 • Praktická výuka – obráběcí stroje

- Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů - akreditovaný kurz 160 hodin / 4 týdny

 • Konfigurace tiskáren, případně sestavení tiskárny a kalibrace se zkušebním tiskem

 • Princip 3D technologie, jeho budoucnost a současné možnosti, popis a princip 3D tiskáren a jejich rozdělení

 • Příprava podkladů pro 3D tisk včetně výuky vhodného 3D software, stažení podkladů z internetu

 • Nauka o materiálech, technologie, volba vhodného materiálu a jejich vlastnosti – společné ukázky a testy

 • Vlastní tisk na 3D tiskárně včetně dokončovacích prací a finální úprava hotového výrobku

 • Praktická práce s 3D skenerem a úprava skenovaného objektu pro tisk na 3D tiskárně

Další prověřené a vyzkoušené možnosti provedení výuky:

B. Akreditované vzdělávací kurzy – uzavřené zakázkové termíny v plné délce dle akreditace

Uzavřené akreditované kurzy pro týmy z jedné společnosti s možností volně zvolených termínů a úpravy témat v rámci osnov. Školení lze provést přímo na pracovišti nebo v blízkosti pracoviště.

C. Akreditované vzdělávací kurzy upravené dle zvolených témat kurzů

Kurzy upravené z dílčích témat osnov akreditovaných kurzů s možností volného výběru termínů a rozsahu školení. Školení lze provést přímo na pracovišti nebo v blízkosti pracoviště.

Termíny a lokality kurzů

- pro zvolený termín nás prosím kontaktujte, abychom včas zajistili rezervaci na kurzu

1. Praha – učebny společnosti, případně specializované prostory pro tematické části výuky

30.5.2016

25.7.2016

5.9.2016

3.10.2016

31.10.2016

28. 11. 2016

23.11.2015

2. Zbiroh – vzdělávací středisko KVÁSEK (možnost zajištění ubytování)

30. 5. 2016

5. 9. 2016

31. 10. 2016

3. SOKOLOV / KARLOVY VARY – v prostorách ISŠTE nebo v budově NOSTRESS

30. 5. 2016

5. 9. 2016

31.10.2016

4. ŠKOLENÍ na technice a pracovišti zákazníka, v jeho prostorách nebo prostorách zajištěných v jeho blízkosti – kontaktujte nás s příslušným požadavkem

 

Ke každému kurzu obdržíte vhodnou literaturu a studijní materiály

Uvedené kurzy lze hradit i za jednotlivce z prostředků EU – projektu POVEZ II. - kontaktujte nás!