Rekvalifikace v oboru IT na VOŠ a SPŠE Plzeň

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická Plzeň je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace Správce sítí pro malé a střední organizace (26-002-M) a Správce operačních systémů pro malé a střední organizace (18-001-M).

Informace k obsahu, průběhu a způsobu hodnocení (kvalifikační a hodnotící standard) najdete na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací:

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.

Zájemcům evidovaným na Úřadu práce může Úřad práce rekvalifikační kurz proplatit.

Zájemce o profesní kvalifikaci, který má odpovídající znalosti, se může přihlásit rovnou na zkoušku. Rozsah znalostí bude ověřen dotazníkem, případně bude zájemci nabídnuta individuální konzultace. Případně může absolvovat ke zkoušce přípravný kurz.

Cena konzultace: 525,- Kč

Připravujeme autorizaci pro následující profesní kvalifikace: