Rekvalifikační kurz Personalista

Teoretické i administrativní dovednosti pro to, abyste mohli zahájit samostatnou činnost personalisty, získáte v rekvalifikačním kurzu Personalista, který pořádá Obchodní institut Praha.

Naučíte se zvládat vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, ale i další nezbytné organizační a komunikační dovednosti kvalifikovaného personalisty.

Osnovy kurzu jsou v souladu s osnovami Národní kvalifikační soustavy.

Kurz lze absolvovat jako rekvalifikační (vstupní požadavek dokončené min. středoškolské vzdělání a základní znalost PC), zakončený kvalifikačními zkouškami, nebo jako vzdělávací (v tomto případě je možnost přizpůsobení obsahu kurzu dle potřeb posluchače, bez povinnosti složení kvalifikačních zkoušek).

Základní osnovy kurzu

  1. Proškolení BOZP
  2. Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
  3. Využívání prostředků výpočetní techniky
  4. Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
  5. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
  6. Organizování vzdělávání zaměstnanců
  7. Zajišťování náborových činností
  8. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  9. Organizování kolektivního vyjednávání

Termíny

12.1. - 20.3.2017

17.00 - 19.15./20.45 (20.3.KZ)

pondělí, středa,čtvrtek

8.11. - 12.12.2016

9.00 - 12.00/15.00 (12.12.KZ)

pondělí až pátek

9.1. - 13.2.2017

9.00 - 12.00/15.00 (13.2.KZ)

pondělí až pátek

14.2. - 20.3.2017

9.00 - 12.00/15.00 (20.3.KZ)

pondělí až pátek

26.11.2016 - 13.2.2017

9.00 - 12.00/15.00 (12.12.KZ)

sobota, neděle

 

Cena kurzu: 11 960 Kč (bez kvalifikačních zkoušek)
Cena kvalifikační zkoušky pro absolventa kurzu: 2 500 Kč

Možnost domluvy termínů pro potřeby Úřadu práce, firemních a individuálních kurzů na tel.: 732 187 284, 251 562 286, e-mail: oi@oapraha.cz

Další rekvalifikace v oblasti lidských zdrojů

Specialista rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (zařazen v NSK)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců