Rekvalifikační kurzy účetnictví

Obchodní institut Praha nabízí rekvalifikační kurzy Účetnictví a Mzdové účetnictví.

Rekvalifikační kurz účetnictví (s využitím výpočetní techniky) může absolvovat jak začátečník, který se naučí orientovat v účetnictví a pochopí souvstažnost mezi jednotlivými jevy v účetnictví, tak i pokročilý, který se zdokonalí nebo si zopakuje komplexní problematiku účetnictví. Vstupním předpokladem k zařazení do kurzu je minimálně středoškolské vzdělání  (nutno doložit) a základní znalost obsluhy PC.  Do kurzu je zahrnuto velké množství praktických příkladů.

Obsah rekvalifikačního kurzu Účetnictví

 • úvod do účetnictví
 • základy účetnictví
 • účtování zásob
 • zúčtovací vztahy
 • účtování stálých aktiv
 • účtování na finančních účtech
 • účtování na kapitálových účtech
 • náklady a výnosy
 • účetní závěrka – hospodářský výsledek a jeho dělení
 • vedení účetnictví s využitím PC
 • manažerské účetnictví
 • výpočetní technika v účetnictví
 • právní aspekty v účetnictví

Termíny

Začátek kurzu

Konec kurzu

Čas výuky (bez přestávek)

Dny výuky

21.11.2016

22.12.2016

9.00 - 12.00/15.00

pondělí až pátek

3.1.2017

2.2.2017

9.00 - 12.00/15.00

pondělí až pátek

3.1.2017

18.4.2017

16.30 - 19.40/20.25

úterý, čtvrtek

Cena kurzu: 11 960 Kč

Po absolvování rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) budete schopni samostatně pracovat na pracovní pozici Mzdová účetní. Na kurzu si osvojíte nejen dovednosti mzdové účetní, ale získáte i základy pracovněprávních vztahů. Naučíte se zpracovávat mzdovou agendu pro malou i velkou organizaci, vypočítat náhrady za dovolenou, nemocenskou, vést evidenční listy důchodového pojištění, sepsat žádosti o důchod, orientovat se v účetním programu POHODA a PAMICA.

Obsah rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví

 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • pracovně-právní a mzdová problematika, právo ve mzdovém účetnictví
 • povinnosti organizace k úřadům
 • zdravotní pojištění
 • průměrný výdělek
 • důchodové pojištění
 • daňové zákony
 • vedení mzdové agendy
 • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • sociální pojištění
 • nemocenské pojištění
 • aplikace mzdového účetnictví na PC

Kurz je možné absolvovat za účelem získání rekvalifikace (povinné závěrečné zkoušky, výstupní doklad: platné rekvalifikační osvědčení) nebo jako běžný vzdělávací kurz (bez povinnosti závěrečných zkoušek, výstupním dokladem je osvědčení o absolvování kurzu).

Vvstupní požadavek: dokončené min. SŠ vzdělání (maturitní vysvědčení nebo výuční list), základní znalost PC.

Termíny

Začátek kurzu

Čas výuky

Dny výuky

2.1. -9.3.2017

17.00 - 19.15/20.00 hod

pondělí, středa,čtvrtek

2.1. - 9.2.2017

9.00 - 12.00/15.00 hod

pondělí až pátek

Cena kurzu: 11 960 Kč

Možnost domluvy termínů dle potřeby pro Úřady práce, firemní kurzy či individuální kurzy na tel.: 732 187 284, 251 562 286, e-mail: oi@oapraha.cz