Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Společnost Alkion centrum s.r.o. je držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69017-M).

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (akreditace číslo MSMT-26109/2016-1/653) je možno hradit z prostředků Úřadu práce České republiky (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace).

Kurz je určen ženám, které pracuji s dětmi nebo v jejich blízkosti a rády by si doplnily kvalifikaci. Dále je určen všem, kteří mají chuť změnit své stávající povolání a realizovat se v oboru péče o děti. Profesionální chůva najde uplatnění v dětských skupinách, v rodinách a nově také v některých mateřských školkách.

Témata kurzu

  • Poskytování první pomoci dětem a péče o běžně nemocné dítě.
  • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
  • Uplatňování metod a forem pedagogické práce.
  • Pohled na péči o dítě z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
  • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.

Aktuální kurz o rozsahu 160 hodin, z toho 60 hodin praxe, bude zahájen v únoru/březnu 2017 a zakončen v dubnu 2017 zkouškou. Konkrétní termíny a hodiny budou upřesněny na http://www.alkion.cz/index.php/kurz.

Místo konání

Pardubice: Mateřská škola Korálek, Rumunská 90, Pardubice.

Praha: Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 - Karlín.

Cena

Cena kurzu je 14 800 Kč, v ceně je započtena zkouška z profesní kvalifikace před autorizovanými zástupci s předpokladem udělení Osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Přihláška Pardubice: ZDE

Přihláška Praha: ZDE