Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání

Ilustrační snímek

Společnost Alkion centrum, s.r.o. srdečně zve k účasti na kurzu lektorských dovedností zakončeném kvalifikační zkouškou podle NSK (kód: 71-005-T).

Cílem kurzu je připravit zájemce o danou problematiku na cestu profesionálního lektora, který vykazuje přesah svého pedagogického působení do oblasti psychologie, filozofie i sociologie.

Profese vzdělavatele dospělých směřuje k pojetí průvodce vzděláváním a tady profesionální lektor uplatňuje nejen vlohy pedagogické, ale aplikuje specifické prvky andragogiky, což je péče a podpora.

Témata kurzu

 • Komunikační dovednosti a prezentace lektora.
 • Práce lektora s dynamikou skupiny.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita ve skupině.
 • Příprava lektora na výuku.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.
 • Příprava a práce se studijními materiály.

Přidaná hodnota lektorského kurzu v Alkionu

 • Rozšíření okruhů výuky o základy psychologie.
 • Předat účastníkům informace a přispět k jejich zakotvení v dovednostech.
 • Zdůraznit potřebu rozvíjení vlastní osobnosti, hospodaření se silami a zakomponování psychohygieny s akcentem na psychickou odolnost a stabilitu vzdělavatele dospělých.
 • Pro absolventy kurzu připravujeme následné aktivity, jako je supervize nebo nadstavbové semináře.

Kurz obsahuje celkem 120 hodin + závěrečná zkouška.

Závěrečná zkouška probíhá před 2 člennou zkušební komisí.

Úspěšný absolvent získává Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, 71-005-T

Cena kurzu

13 600 Kč + 4 900 Kč zkouška

Termíny kurzu

Aktuálně připravujeme kurz na jaro 2017.

Máte-li předběžný zájem, kontaktujte nás na info@alkion.cz