Kurzy pro pracovníky v sociálních službách - maximální zaměření na praxi a termíny o víkendech

Národní vzdělávací agentura vznikla v roce 2013 a je součástí investiční skupiny Delta Capital a.s. Zabývá se poskytováním vzdělávacích kurzů především v oblasti sociálních služeb a má za sebou již více než tisícovku proškolených lidí.

Jana Mazurová, Národní vzdělávací agentura

V současnosti poskytuje 152hodinový kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který je akreditovaný MPSV. Jako jediný poskytovatel kurzů nabízí tuto rekvalifikaci o víkendech, přes soboty a neděle.

Nástavbou na tento kurz poskytuje i jednodenní kurzy, jako jsou: zvládání psychické zátěže, efektivní komunikace, trénink paměti, první pomoc, paliativní péče, péče o klienta s demencí, práce s agresivním klientem, supervize, ochrana osobních údajů a hygienické minimum.

Letos začíná nabízet také balíčky komplexního vzdělávání v komerční sféře, které poskytnou proškolení zaměstnanců jak v základních pozicích, tak i v top managementu.

Požádali jsme proto ředitelku Národní vzdělávací agentury, Janu Mazurovou, která je současně i školitelkou a také vedoucí denního stacionáře střediska sociálních služeb pro Prahu 9, z. ú., o krátký rozhovor.

Doslýchám se o vašem školicím středisku samou chválu, ale stalo se i něco, co se vám úplně nepovedlo?

Jistě! A teď už s úsměvem na to vzpomínáme.

Asi před třemi lety jsme vyhráli výběrové řízení jako výhradní školící dodavatel pro celý Středočeský kraj, programu Pracovník v sociálních službách. Tehdy jsme nadšeně slavili vítězství, ale vůbec nám nedošlo, co to bude znamenat a to zejména po administrativní a organizační stránce celého projektu. V začátku to bylo hodně těžké, bylo všeho moc a my jsme na to nebyli připravení, dokonce byla i úvaha ze strany úřadu práce, že s námi ukončí spolupráci.

V zatáčce těsně před ukončením spolupráce jsme posílili administrativní tým a začali jsme s konstruktivní organizací. Úřad práce pokračoval ve spolupráci s námi a před ukončením dohodnutého termínu tendru, jsme od úřadu práce Středočeského kraje dostali velmi pozitivní hodnoticí dopis.

Referenční dopis pro Národní Vzdělávací Agenturu od úřadu práce Středočeského kraje

V čem se odlišujete od konkurence?

Frekventanti, kteří úspěšně ukončili náš kurz a opravdu hledají uplatnění v sociálních službách, okamžitě obdrží pracovní nabídku v našich spolupracujících sociálních organizacích.

V těchto organizacích si v rámci praktické části kurzu mohou vyzkoušet, jak jim daná práce v konkrétní organizaci a s cílovou skupinou vyhovuje.

Jak vybíráte lektory?

Lektoři jsou naší velkou devízou, a proto preferujeme lektory s vysokou odbornou erudicí v dané problematice. Obsah přednášek je velice autentický a interaktivní. Vždy vychází ze skutečné praxe. Díky tomu se školicí program odlišuje od jiných a vyhledávají ho jak organizace, tak samostatní zájemci o práci v sociální sféře.

Když tedy půjdu na váš kurz, co mě naučíte?

Účastníci kurzu jsou vždy vtaženi do děje, tedy není to jen o pasivním příjmu informací. Strategie naší firmy je zapojit účastníky do výuky, aby konkrétně řešili situace, které je mohou v praxi potkat. V rámci výuky se dotýkáme odborných témat, jako jsou psychologie, komunikace, krizová intervence, právo, trénink paměti, týrání a zneužívání, zdravotní péče aj.

Jsou to velice těžká témata a často se nám stává, že se nám sami frekventanti svěří, že tyto problémy se jich také osobně týkají a máme prostor pomoci i jim samotným.

Velkou radost mi dělá, když se absolvent našeho kurzu třeba po letech ozve, projeví mi důvěru a chce po mě poradit v nějaké obtížné situaci nebo třeba jen řekne, že je spokojený v práci v sociální oblasti.

Upřímně řečeno, supluji často jejich pravou mámu. Vnímám, že je to mé životní poslání.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Národní vzdělávací agentura

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace