Nový kurz v oblasti profesní kvalifikace – Montér dobíjecích stanic pro elektromobily

V souvislosti s narůstající poptávkou v oblasti elektromobility připravila společnost AlmaGate, dceřinná společnost vzdělávací a konzultační společnosti Jubela kvalifikační kurz Montér dobíjecích stanic pro elektromobily.

Ilustrační snímek

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího. Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, kteří se zabývají montáží, mají znalosti a orientují se v dané problematice. Případně pro zkušené elektromechaniky se zkušenostmi (např. revizní techniky, vedoucí montážních čet, atd…).

Složení zkoušky Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (26-036-H) opravňuje k montáži těchto zařízení.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat příslušné kurzy.

Zkouška je zajišťována ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Rámcová témata kurzu:  

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice
 • Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice
 • Montáž a zapojování nabíjecích a napájecích stanic dle dokumentace
 • Údržba a opravy nabíjecích stanic
 • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě nabíjecí stanice

Kurz standardně probíhá na připraveném modelovém systému, v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Aktuální termíny kurzů a kompletní detaily k nim naleznete na stránkách společnosti Jubela.

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00.
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Kurz standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno uvedený kurz uskutečnit i lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí kurzu dle možností školitelů
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.

 

AlmaGate