Elektromontér fotovoltaických systémů - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

V souvislosti s narůstající poptávkou a realizací v oblasti fotovoltaiky (např. fotovoltaické elektrárny (FVE), solární panely) připravila společnost AlmaGate, dceřinná společnost vzdělávací a konzultační společnosti Jubela certifikovaný rekvalifikační kurz Elektromontér fotovoltaických systémů.

Ilustrační snímek

Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, konkrétně pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, jejich zapojování a nastavení. Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní principy a funkce fotovoltaických zařízení, jejich zapojování a nastavení. Po ukončení kurzu účastníci složí státní kvalifikační zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H), která opravňuje k montáži těchto zařízení.

Účastníci by měli po absolvování kurzu dokázat postavit kompletní jednoduchou fotovoltaickou elektrárnu. Od montáže panelů, přes zapojení střídače a baterií, až po připojení k síti. Samozřejmě včetně monitoringu a dálkové správy

Vstupním předpokladem k připuštění ke zkoušce je splnění podmínek elektrotechnické způsobilosti dle § 6, vyhl. č. 50/1978 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je vyučován ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu:  

(vychází z platného kvalifikačního standardu 26-014-H)

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů
 • Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat
 • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů
 • Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů
 • Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů
 • Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kurz standardně probíhá na připraveném modelovém systému (panely – hybridní střídač, baterie), v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 26-014-H.

Aktuální termíny kurzů a kompletní detaily k nim naleznete na stránkách společnosti Jubela.

Rozsah výuky a organizace výuky:

 • Kurz standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno uvedený kurz uskutečnit i lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí kurzu dle možností školitelů
 • Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (kvasek.cz), spolu s praxí na externí technice
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Výuka probíhá vždy 6-8 hodin denně / 5 dní v týdnu, po vzájemné dohodě účastníků ponecháváme v průběhu kurzu volné dny.
 • Celková délka kurzu je 13 školicích dnů / 3 týdny.
 • Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu.
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

 

 

AlmaGate