Mzdovou účetní jednoduše díky rekvalifikaci

Pokud jste se rozhodli zabývat se pozicí mzdové účetní, budete potřebovat patřičné vzdělání. Pozice je náročná na pozornost, znalost zákonů a pravidel a také je důležité umět všechna tato pravidla a nařízení pochopit a správně aplikovat do praxe.

Mzdovou účetní jednoduše díky rekvalifikaci

Kvalitních účetních je jako šafránu. Pozice vyžaduje cit pro čísla, umět analyticky přemýšlet, být pečlivý a neustále se vzdělávat.

Na základě vašich možností si můžete vybrat střední nebo vysokou školu, která se tomuto oboru věnuje. Pokud se do školních lavic vracet nechcete, využijte nabídky rekvalifikačních kurzů, jako je například ten od Orange Academy, který nese název Mzdové účetnictví se základy personalistiky.

Co by měla mít a umět správná účetní?

Ještě, než se vrhneme na popis rekvalifikačního kurzu, pojďme se podívat na dovednosti a potažmo i vlastnosti, které by měla správná účetní mít.

Jak je již zmíněno výše, na této pozici se neobejdete bez analytického myšlení. Budete mít totiž velký přesah v rámci finančního oddělení společnosti, pro kterou se rozhodnete pracovat. Je důležité umět si ve věcech a práci nastavit systém. To, co si založíte byste měli být schopni snadno dohledat. Pracujete s čísly, a tak je naprostou nutností pečlivě si veškeré podklady zpracovat a v případě potřeby i překontrolovat.

Dalším důležitým aspektem pro výkon tohoto povolání je skutečná chuť stále se vzdělávat. U pozice mzdové účetní je tento pojem možná důležitější než kde jinde. Je potřeba abyste měli přehled o aktuální situaci a nových zákonech.

V neposlední řadě je u tohoto povolání schopnost komunikace. Pravidelně budete v kontaktu s klienty, svými nadřízenými i zaměstnanci. A tak je důležité chápat svou práci a umět vše potřebné vysvětlit i ostatním tak, aby to i laik pochopil.

Být kamarád s počítačem je naprostá samozřejmost. Pro práci mzdové účetní je automaticky bráno v potaz, že ovládá alespoň základy MS Office. Většinou se již využívají i různé účetní programy a je celkem často vyžadováno, aby je účetní znal a uměl s nimi pracovat. Pokud vám nedělá problém vyhledávat informace na internetu a zvládáte psát všemi deseti, máte vyhráno.

Jak se stát účetní?

Pro pozici účetní vám stačí vystudovat střední školu s maturitou ekonomického směru, ale nezoufejte, pokud jste tuhle možnost již propásli. V případě, že se chcete vydat na dráhu účetní, ale na střední už je pozdě a do vysoké školy se vám nechce investovat čas, využijte rekvalifikace.

Pokud jste vedeni na úřadu práce, můžete si požádat i o příspěvek na zvolenou rekvalifikaci. Jak na to naleznete na jejich internetových stránkách.

Rekvalifikační kurz, který nabízí Orange Academy vám pomůže dostat se do problematiky mzdového účetnictví i když jste úplní začátečníci. Tento kurz nese název Mzdové účetnictví se základy personalistiky a je sestaven tak, aby se absolventi naučili vést mzdové účetnictví v malých a středních společnostech. Základy personalistiky obsažené v kurzu vám pomohou orientovat se v zákoníku práce, se kterým se na pozici mzdové účetní můžete setkat.

V kurzu se naučíte, hlavně díky praktickému procvičování, co mzdové účetnictví obnáší, jak například vypočítat srážky ze mzdy, dopodrobna proberete pojem daň ze závislé činnosti, jaký je vyměřovací základ pro zdravotní pojištění a mnoho dalšího.

Kurzy probíhají po celé České republice, vždy o víkendu. Součástí kurzu je také přístup do e-learningového prostředí, kde si můžete ověřovat své získané znalosti a rozšiřovat obzory při výpočtech dalších příkladů z praxe.

Pokud jste se již rozhodli stát se mzdovou účetní není nic jednoduššího, než se do kurzu přihlásit a získat tak oficiální osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, díky kterému můžete pracovat jako mzdová účetní nejen ve vámi zvolené společnosti, ale také jako OSVČ.