Rekvalifikační kurz Tvorba www stránek

Ilustrační snímek

Spolu s rekvalifikačním kurzem Programátor www aplikací je tento dvoutýdenní rekvalifikační kurz druhým odborným kurzem, který absolventy připravuje na tvorbu internetových prezentací.

Na tomto kurzu se po obsahové stránce vyučují témata, která v současnosti jsou základem pro následný kurz programování www. Tedy důkladná výuka HTML a CSS stylů, která je vyučována na praktických příkladech a ukázkách lektorů. Tímto se posluchači naučí velmi solidní základ pro tvorbu webu a mohou následně postupovat dál v již zmiňovaném náročnějším kurzu a jeho programovacích technikách PHP a JavaScript.

Zajímavým doplněním kurzu je práce a výuka redakčních systémů, které jsou v současnosti velice rozšířenou formou tvorby některých typů internetových prezentací. Na základě zájmu vyučujeme redakční systém WORDPRESS, případně JOOMLA.

Po absolvování kurzu absolvent dokáže vytvářet a spravovat firemní internetovou prezentaci, dokáže ji koncepčně měnit a zajišťovat tak plynulou informovanost o společnosti. Je tedy schopen vytvářet jednoduché webové aplikace pro použití na internetových stránkách společnosti. Dále umí pracovat s redakčním systémem a chápe jeho princip. Finálně dokáže upravovat prezentaci pro publikování na webu, problematiku webhostingu, uveřejnění a přenos stránek.

 Rámcová témata rekvalifikačního kurzu vyplývající ze závazného kvalifikačního standardu:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

  • Práce s Internetem a úvod do problematiky tvorby www stránek

  • Úvod do webdesignu, publikujeme na webu, protokoly

  • Tvorba WWW stránek pomocí redakčních systémů

  • Práce s kódem HTML

  • Kaskádové styly a design stránky

  • Tvorba a úprava obrázků a grafických objektů

  • Navrhování, tvorba a údržba serverových aplikací (PHP a JAVA skript) - základní seznámení

Podrobnou osnovu naleznete na: http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/webdesigner-tvorba-www-stranek

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na našich učebnách v Praze, kde kurzy vyučují naši dlouholetí lektoři s praktickými zkušenostmi s těmito technologiemi a zkušenostmi ze školství. A dále internátně na svém školicím středisku na Zbirohu, kde probíhá intenzivní výuka v nestandardním prostředí přírody, mimo městský ruch. Na tomto vzdělávacím středisku garantujeme velmi kvalitní lektory s praktickými zkušenostmi s programováním pro komerční subjekty a s jejich procesními přístupy k programátorským projektům.

Uvedený rekvalifikační kurz již nabízíme pátým rokem. Naši absolventi jsou zájemci z řad firem, mladí lidé doplňující si u nás vědomosti po škole, i uchazeči z úřadů práce. V poslední době převažují zájemci z řad soukromých společností, se specifickými požadavky, které si své programátory a kvalifikované zaměstnance na tyto technologie takto komplexně připravují.

V současnosti začínáme nabízet uvedený kurz v dalších verzích jako upravený co se týká témat i délky, případně dlouhodobý konzultační s praxí, abychom zajistili specifické požadavky desítek klientů, kteří chtějí mít ve svém týmu pracovníky přesně podle svých požadavků a nemají je čas sami učit a doplňovat jim znalosti.

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.