Rekvalifikační kurz Programátor CNC strojů

Ilustrační snímek

Velmi žádaný kurz programování CNC obráběcích strojů je šestitýdenní (204hodinový) rekvalifikační kurz, který absolventy připraví na práci programátora i obsluhy těchto strojů.

V praktické části kurzu se posluchači učí primárně na strojích systému Heidenhain, v případě dohody účastníků na systému Sinumerik (SIEMENS). Připravujeme i třetí nejužívanější systém Fanuc. A to na obráběcích strojích – soustruh a frézka.

Absolvent se zde naučí veškeré základy práce s touto technologií - bude umět programovat a obsluhovat číslicově řízené stroje v daném systému – Heidenhain (Sinumerik). Naučí se sestavovat řídící programy, bude umět navrhovat a sestavovat technologické postupy a výrobní programy. A samozřejmě bude účastník znát i veškerou manuální práci s CNC obráběcími stroji – od upnutí obrobku, volby nástroje, práce s nástroji a měřícími sondami až po vlastní obrábění. A to včetně úpravy nebo změny programu v průběhu obrábění.

Po úspěšném absolvování kurzu jsou absolventi schopni pracovat v profesích zaměřených na seřizování, obsluhu a programování nejmodernějších obráběcích strojů a linek, NC a CNC strojů, případně v technicko-hospodářských funkcích provozního charakteru včetně návrhových kanceláří.

Součástí kurzu jsou i teoretické vědomosti z oblasti nauky o materiálu, technické dokumentace, technologie a principů technologických postupů a metrologie.

A samozřejmě obsluhu a princip práce na konvenčních obráběcích strojích - soustruhy, frézky, vrtačky, které jsou vždy základem pro jakékoliv další automatizované technologie.

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/programator-cnc

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých externích pracovištích v Praze a Sokolově, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů s těmito technologiemi. A dále internátně na svém školicím středisku na Zbirohu, kde probíhá výuka u jedné z významných výrobních společností pracujícím pro letecký průmysl (výroba dílů pro Airbus a další leteckou techniku) se zkušenostmi oprav a výroby CNC strojů. Zde můžeme garantovat velmi zajímavou a kvalitní praktickou část výuky s programováním od praktiků se zkušenostmi ve výrobě přesných leteckých dílů.

Uvedený rekvalifikační kurz již nabízíme třetím rokem. A naši absolventi nejsou pouze uchazeči z úřadů práce (jak je obvyklé u rekvalifikačních kurzů), ale v mnoha případech si to účastníci hradí sami, případně to hradí společnosti, které si své programátory a kvalifikovaný personál na CNC stroje chtějí komplexně připravit.

V poslední době začínáme uvedený kurz nabízet upravený, a to jak délkou, tak i úpravou technických témat pro komerční strojírenské firmy, kteří si chtějí vyučit své pracovníky přesně podle požadavků.

Jako součást kurzu je možno nabídnout uskutečnění kvalifikační zkoušky (dle NSK) Obsluha CNC obráběcích strojů.

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.

Články v sérii

Aktuální

Rekvalifikační kurz Programátor CNC strojů

Aktuální

Rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů