Rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů

Ilustrační snímek

Vedle rekvalifikačního kurzu Programování CNC obráběcích strojů je tento šestitýdenní (204hodinový) rekvalifikační kurz druhým odborným kurzem, který absolventy připraví na práci s CNC obráběcími stroji. Tento kurz je navíc zakončen státní zkouškou (tzv. kvalifikační zkouškou v oboru 23-026-H).

Kurz vůbec není pouze o vlastní obsluze stroje – práci operátora který pouze vyměňuje obrobky (jak si může mnohý myslet). Kurz je především o kvalifikované práci s CNC obráběcím strojem a technickými tématy, které s tím souvisí: tedy naučit účastníky kurzu základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích. Dále je naučit využívat výkresovou dokumentaci a pracovat s řídícím programem na CNC stroje.

Účastníci by měli po absolvování kurzu dokázat obrobit jednoduchou kovovou součást, a to s následujícími postupy: připravit řídící program, seřídit nástroje a provést jejich korekce, nastavit vhodné řezné podmínky pro obrábění a výrobek obrobit.

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu vyplývající ze závazného kvalifikačního standardu:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Modifikace programů pro CNC stroje
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů
  • Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů
  • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

V praktické části kurzu se posluchači učí primárně na strojích systému Heidenhain, v případě dohody účastníků na systému Sinumerik (SIEMENS). Připravujeme i třetí nejužívanější systém Fanuc. A to na obráběcích strojích – soustruh a frézka.

Absolvent se zde naučí veškeré základy práce s touto technologií - bude umět obsluhovat, seřizovat i částečně programovat číslicově řízené stroje v daném systému – Heidenhain (Sinumerik). Především bude účastník znát veškerou manuální práci s CNC obráběcími stroji – od upnutí obrobku, volby nástroje, práce s nástroji a měřícími sondami až po vlastní obrábění. A to včetně úpravy nebo změny programu v průběhu obrábění.

Bude umět pracovat s těmito stroji na pozici seřizovače, programátora a universální obsluhy. Bude umět navrhovat a sestavovat technologické postupy a výrobní programy.

Po úspěšném absolvování kurzu jsou absolventi schopni pracovat v profesích zaměřených na seřizování, obsluhu a programování nejmodernějších obráběcích strojů a linek, NC a CNC strojů, případně v technicko hospodářských funkcích provozního charakteru včetně návrhových kanceláří.

Součástí kurzu jsou (i závěrečné zkoušky) jsou i teoretické vědomosti z oblasti nauky o materiálu, technické dokumentace, technologie a principů technologických postupů a metrologie.

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/obsluha-cnc

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svých externích pracovištích v Praze a Sokolově, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů s těmito technologiemi. A dále internátně na svém školicím středisku na Zbirohu, kde probíhá výuka u jedné z významných výrobních společností pracujícím pro letecký průmysl (výroba dílů pro Airbus a další leteckou techniku) se zkušenostmi oprav a výroby CNC strojů. Zde můžeme garantovat velmi zajímavou a kvalitní praktickou část výuky s programováním od praktiků se zkušenostmi ve výrobě přesných leteckých dílů.

Uvedený rekvalifikační kurz již nabízíme třetím rokem. A naši absolventi nejsou pouze uchazeči z úřadů práce (jak je obvyklé u rekvalifikačních kurzů), ale v mnoha případech si to účastníci hradí sami, případně to hradí společnosti, které si své programátory a kvalifikovaný personál na CNC stroje chtějí komplexně připravit.

V poslední době začínáme uvedený kurz nabízet upravený, a to jak délkou, tak i úpravou technických témat pro komerční strojírenské firmy, kteří si chtějí vyučit své pracovníky přesně podle požadavků.

Nedílnou součástí kurzu je uskutečnění kvalifikační zkoušky (dle NSK) Obsluha CNC obráběcích strojů.

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.

Články v sérii

Aktuální

Rekvalifikační kurz Programátor CNC strojů

Aktuální

Rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů