Rekvalifikační kurz Obsluha a programování průmyslových robotů

Ilustrační snímek

Vedle rekvalifikačního kurzu Programování a Obsluha CNC obráběcích strojů je tento šestitýdenní (204hodinový) rekvalifikační kurz dalším ze skupiny vysoce odborných kurzů, které absolventy připraví na práci s moderní technikou průmyslových pracovišť. A to například jako robotizovaná obsluha výrobních linek, obráběcích center a další. Kurz je zakončen akreditovanou zkouškou z uvedené problematiky.

Kurz je jedním z prvních komplexních kurzů robotického automatizovaného pracoviště s výukou obsluhy a programování průmyslových robotů v naší republice.

Absolventi se zde naučí zásady bezpečné práce s robotem, jeho bezpečnostní systém a prvky ovládání. Dále veškeré pracovní režimy robotů včetně řešení mezních stavů, pochopí souřadnicový systém a HW a SW celého systému. V hlavní části školení se naučí pracovat s navigačním systémem robota a funkcemi ovládacího panelu a následně programovat celý robotický systém včetně zálohování.

Praxe bude realizována na robotizovaném pracovišti firmy ABB s robotem IRB 120 na Střední průmyslové škole strojní na Praze 1.

Získané znalosti a dovednosti absolventů kurzu:

 • Chovat se a rozhodovat v souladu s bezpečnostními předpisy platnými pro dané robotizované pracoviště

 • Pohybovat s robotem v ručním režimu

 • Zálohovat program robotu

 • Provádět s robotem základní operace

 • Změna pracovního režimu

 • Spouštění programu

 • Provádět základní modifikace programů

 • Zálohování a obnova systému robotů

Podrobná témata rekvalifikačního kurzu:

 • Bezpečnost při práci s robotizovaným pracovištěm

- bezpečnostní systém robotů

- zásady bezpečné práce s robotizovaným pracovištěm

 • Pracovní režimy robotů

- automatický režim

- ruční režim, ruční 100%

 • Navigace a funkce ovládacího panelu, souřadnicové systémy

- navigace a funkce ovládacího panelu,

- souřadné systémy - přehled

- přehled a vytváření aplikací v režimech robotů

- ruční přestavení - režim pohybů, uzamykání panelu

 • Popis HW a SW robotického systému

- úvod do programování, základní pojmy a orientace v programu

- procedury - jejich programování, spouštění rutin

- datové typy, - práce s operátorským oknem, pohybové instrukce (Move)

- nástroje - definice a tvorba (TCP), pohybové dráhy, kolize,

- rozhodování, instrukce pro řízení toku dat

- SW pro on-line úpravu dat a parametrů, V/V signály - ovládání externích zařízení

- HW

 • Práce na zadání a editace programu

- SW off-line, simulace

- kontrola a optimalizace aplikačního programu

 • Zálohování systému a obnova

 

Absolvent se zde naučí veškeré základy práce s touto technologií - bude umět obsluhovat, a programovat uvedenou techniku. Bude umět tento systém využít pro praktickou výrobu a provoz a bude umět celý systém zálohovat.

Po úspěšném absolvování kurzu jsou absolventi schopni pracovat v profesích zaměřených na robotické pracoviště. A to jak v oblasti strojního obrábění, tak v oblasti manipulace s materiálem, břemeny a dalším.

Podrobnou osnovu naleznete na http://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/roboti

Uvedený kurz zajišťuje vzdělávací společnost JUBELA, na svém externím pracovišti v Praze, kde jsou kurzy postaveny na zkušenostech dlouholetých pedagogů s těmito technologiemi. Zde můžeme garantovat velmi zajímavou a kvalitní praktickou část výuky s programováním od praktiků s letitými zkušenostmi.

Pro opravdové zájemce o uvedenou technologii je připravena prezentace na 10.3.2016 v 10:00 hodin na SPŠS v Betlémské ulici, Praha 1. Zde bude slavnostně otevřeno a představeno toto nové robotizované pracoviště s technologií 21 století.

 

Článek je reklamním sdělením společnosti JUBELA, s.r.o.