Rekvalifikaci v roce 2016 absolvovalo přes 22,5 tisíce lidí

Během uplynulého roku se do rekvalifikačních kurzů nabízených Úřadem práce ČR zapojilo 12 847 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Dalších 9 701 lidí absolvovalo rekvalifikaci, kterou si zvolili sami.

Úspěšně kurzy ukončilo více než 80 % účastníků. Úřad práce vynaložil na rekvalifikace celkem 269 495 442 Kč.

Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. I jejich prostřednictvím se tak ÚP ČR snaží přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Od ledna do prosince 2015 prošlo rekvalifikačními kurzy 38 078 lidí. Úřad práce na ně tehdy poskytl 380 350 411 Kč.

Počet lidí, kteří absolvovali rekvalifikaci během roku 2016 je sice nižší, ale vzhledem k poklesu celkového počtu uchazečů o zaměstnání, byl poměr účastníků kurzů a nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR srovnatelný.

Rekvalifikace zabezpečované úřady práce

Mezi uchazeči o zaměstnání evidovanými na úřadech práce byl v roce 2016 zájem především o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví.

Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35–44 a 50–54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.

Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje ÚP ČR, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, maximálně 17 550 Kč měsíčně.

Nejvíce lidí loni absolvovalo zabezpečovaný rekvalifikační kurz v Moravskoslezském (3 838), ve Zlínském (1 646) a Středočeském (1 517) kraji.

Zvolené rekvalifikace

Zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí v případě jednoho klienta přesáhnout v období 3 let částku 50 000 Kč.

Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. U zvolené rekvalifikace nevyplácí úřad práce podporu při rekvalifikaci ani vedlejší náklady spojené s její realizací.

V rámci zvolených rekvalifikací měli zájemci o zaměstnání největší zájem o kurzy za účelem získání řidičských a profesních průkazů, dále o svářečské kurzy a kurzy se zaměřením na péči o tělo, kosmetiku apod.

Během loňského roku přispěl ÚP ČR 9 701 účastníkům celkem 164 078 088 Kč. Nejvíce lidí absolvovalo loni zvolenou rekvalifikaci v Praze (1 352), v Moravskoslezském kraji (1 097) a v kraji Vysočina (979).

V roce 2015 absolvovalo zvolené rekvalifikace 17 641 lidí. Úřad práce ČR jim poskytl 244 812 788 Kč.

 

Zdroj: Tisková zpráva Úřadu práce ČR

Autor: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Zdroj: Úřad práce České Republiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Úřad práce České Republiky

Články v sérii

Aktuální

Rekvalifikaci v roce 2015 absolvovalo přes 38 tisíc lidí

Aktuální

Rekvalifikaci v roce 2016 absolvovalo přes 22,5 tisíce lidí